Kattebur

Posted by admin on august 19, 2010  |   No Comments »

For trafikksikkerhetens skyld bør katten plasseres i bur. Dette er den tryggeste måten for dyret å transporteres på. Utsettes katten for en ulykke kan den bli redd og reagere med aggresjon. En desperat katt inne i bilen gjør ikke jobben til redningsmannskapene enklere.

Katter kan bli bilsyke, stresset og kan mjaue veldig hele turen. Man kan kjøpe reisesyketabletter/beroligende tabletter både til hund og katt hos veterinæren før turen. Konferer med din veterinær.

Alternativt kan det gis beroligende naturmiddler som f.eks. NutriVet Pet Ease.

Kjører dere langt, husk at også dyrene trenger tissepause og drikke!